Search

ขยายเวลาในการรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับสมาชิก S&P Joy Card

 • ขยายวันหมดอายุบัตรสมาชิก S&P Joy Card
  สมาชิก S&P Joy Card ที่บัตรหมดอายุ
  วันที่ 31 มี.ค. 2563 และ 30 เม.ย. 2563
  ขยายระยะเวลาวันหมดอายุให้สามารถใช้ได้
  ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563
 • ขยายระยะเวลารับสิทธิ์ Joy Birthday
  สมาชิก S&P Joy Card ที่มีวันคล้ายวันเกิด
  ในเดือน มี.ค. และ เม.ย.
  ขยายเวลารับสิทธิ์ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563
  (เงื่อนไข : ลด 20% เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน S&P หรือสั่ง 1344 Delivery 500 บาทขึ้นไป / ได้สิทธิ์ 1 ครั้งต่อปี)
 • ขยายวันหมดอายุคะแนนสะสม
  สมาชิก S&P Joy Card ที่คะแนนสะสมหมดอายุ
  วันที่ 31 มี.ค. 2563 และ 30 เม.ย. 2563
  ขยายเวลารับสิทธิ์ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

#SNP #SNPFOOD #ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย