Search

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก S&P ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้

🌎 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
💚S&P ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ ด้วยการเชิญชวนทุกท่านพกถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
สำหรับสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 S&P คำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงให้บริการถุงพลาสติก ’รีไซเคิล’ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ซื้ออาหารกลับบ้าน🍲 และบริการ S&P Delivery 1344🛵
☘️”S&P GREEN BAG” “ถุงสีเขียว” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
✅ ลดการใช้พลาสติกตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดการสร้างขยะ
♻️ REUSE  โปรดนำถุงนี้กลับมาใช้ซ้ำ
♻️ REDUCE  โปรดช่วยกันลดการใช้พลาสติก
♻️ RECYCLE  ใช้พลาสติกรีไซเคิล และแยกขยะเพื่อนำพลาสติกกลับมารีไซเคิลอีกครั้ง
ร่วมกันสร้าง ‘ชีวิตใหม่’ ให้สิ่งไม่มีชีวิต
#snpfood
#snpgreenbag
#snploveearth💚💚💚