ปลาบึกสยาม
(Siam Pangas)

  • Sustainability :
    รักษาสิ่งแวดล้อม /เกษตรกรท้องถิ่น
  • แหล่งที่มา :
    S&P ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ที่ S&P ร่วมสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยคณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ประสบความ สำเร็จในการผสมปลาน้ำจืดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ได้แก่ การผสมปลาบึก และปลาสวายเข้าด้วยกันจนได้เป็นที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มและแน่น รสชาติดี ไม่มี กลิ่นโคลน และให้ปริมาณเนื้อมาก มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมด้วยโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ โอเมก้า 3,6,9 และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย

หมวดอาหาร