ทุเรียน

  • Sustainability : เกษตรกรท้องถิ่น
  • แหล่งที่มา : อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ที่ S&P คัดสรรทุเรียนจาก อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีดินที่เหมาะสมเหมาะสำหรับการเพาะปลูกทำให้ได้ทุเรียนหมอนทองหอม หวาน และเนื้อเป็นสีเหลืองทอง

หมวดของหวาน