มัลเบอรี่

  • Sustainability : Organics
  • แหล่งที่มา : ดอยคำ

มัลเบอรี่หรือผลหม่อนที่ปลูกโดยวิถีเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ณ โรงเรียนหนองไผ่ซึ่งได้รับต้นพันธุ์จากศูนย์ขยายหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร เป็นซูเปอร์ฟรุตตระกูลเบอรี่ อุดมไปด้วยกรดโฟลิก มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง

หมวดของหวาน