ฝรั่งกิมจู

  • Sustainability : Organics
  • แหล่งที่มา : สามพรานโมเดล

คัดสรรวัตถุดิบอินทรีย์จาก “สามพรานโมเดล” โครงการเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย์และการพัฒนาระบบอาหารยั่งยืน ทำให้ได้ผลผลิตรสชาติอร่อย ปลอดภัยต่อสุขภาพ

หมวดของหวาน