กล้วยหอม

  • Sustainability : เกษตรกรท้องถิ่น
  • แหล่งที่มา : อ.หลังสวน และ อ.เมือง จ.ชุมพร

ที่ S&P คัดสรรกล้วยหอมจาก จ.ชุมพร มีดินที่เหมาะสมเหมาะ อีกทั้งเป็นการเพาะปลูกแบบเวียนต้น คือ การตัดต้นกล้วยทิ้งเพื่อให้แตกหน่อใหม่ ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพรสชาติหอมหวาน เนื้อสีเหลืองทอง

หมวดของหวาน