Search

อร่อย คุ้ม เมนูโปรด 1ฟรี 1 เมื่อสั่งกลับบ้านและสั่งผ่าน S&P Delivery

อร่อย คุ้ม 6 เมนูโปรด
1 ฟรี 1
เมื่อซื้อกลับบ้านและสั่งผ่าน S&P Delivery

เงื่อนไขโปรโมชั่น
• ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 – 31 พฤษภาคม 64
• โปรโมชั่นนี้เฉพาะสาขาร้านอาหาร และเบเกอรี่ชอพที่ร่วมรายการ และบริการ S&P Delivery 1344 ยกเว้นสาขาสนามบิน
• สินค้าซื้อ 1 ฟรี 1 เฉพาะรายการสินค้าที่กำหนดไว้เท่านั้น
• สามารถคละรายการอาหารได้
ขอสงวนสิทธิ์สินค้าแถมมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่าสินค้าที่ซื้อ
• สำหรับซื้อกลับบ้านและ S&P Delivery เท่านั้น
• สินค้าราคาพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขาย บัตรสมาชิก หรือคูปองส่วนลดอื่นๆ ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น