Search

สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก S&P Joy Card หลักสูตรการทำอาหารไทยที่ เอ็ม เอส ซี (MSC)

S&P Joy Card เชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรการทำอาหารไทย ที่โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี (MSC) รับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  • รับส่วนลด15หลักสูตรอาหารไทยระยะสั้น วัน 
  • ส่วนลดสูงสุด 16,000 บาท  สมัครหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย 15 วัน
  • รับส่วนลด 11,000 บาท สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ
  • ส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท สมัครหลักสูตรเชฟอาหารไทยแบบเร่งรัด 12 วัน
  • รับส่วนลด 6,000 บาท สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยขั้นพื้นฐาน 

ระยะเวลา วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
+66 (0) 9 4649 4664
+66 (0) 6 1915 9150
+66 (0) 2 185 1414
line : @msccookingschool 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด