Search

S&P Joy Card รับส่วนลดสำหรับทันตกรรมที่ Ldc

พิเศษ!! สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก S&P Joy Card ที่ Ldc รับส่วนลดพิเศษ สำหรับทันตกรรม

  • รับส่วนลด 20% สำหรับทันตกรรมขูดหินปูน ,อุดฟัน และถอนฟัน (ยกเว้นค่าแพทย์)
  • รับส่วนลด 10% สำหรับทันตกรรมจัดฟัน ,ใส่ฟัน และรากเทียม (ยกเว้นค่าแพทย์)

ระยะเวลา วันที่  1 ตุลาคม 2563  – 30 ธันวาคม 2563

เงื่อนไข  
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร. 02-789-3050
– สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิก S&P Joy Card 1 ท่าน/สิทธิ์
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด