Search

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก S&P JOYCARD เมื่อซื้อบัตร Family Pack เข้าชม SEA LIFE BANGKOK

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิก S&P JOY CARD
ซื้อบัตรFamily Pack 
เข้าชม SEA LIFE BANGKOK

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิก S&P JOY CARD ซื้อบัตร Family Pack เข้าชม SEA LIFE BANGKOK และนั่งเรือท้องกระจกสำหรับ 4 ท่าน ราคาพิเศษ 2,000 บาท (จากราคาปกติ 3,560 บาท)

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-687-2000 หรือ
Facebook Page : SEA LIFE Bangkok Ocean World

เงื่อนไข
– สำหรับเด็ก (3-12 ปี) จำนวน 2 ท่าน /สำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) จำนวน 2 ท่าน
– สามารถเข้าชมได้สูงสุด จำนวน 4 ใบ/บัตรสมาชิก/ครั้ง
– ไม่สามารถใข้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆได้
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด