Search

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก S&P JOY CARD เมื่อซื้อเครื่องดื่ม BlueCup

S&P Joy Card Top Spender

ที่ซื้อเครื่องดื่มบลูคัพ 🥤

จำนวนสูงสุด 100 ท่านแรก รับฟรี! เสื้อโปโลบลูคัพ 1 ตัว ☺️

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก S&P Joy Card Top Spender ที่ซื้อเครื่องดื่มบลูคัพจำนวนแก้วสูงสุด 100 ท่านแรก รับฟรี เสื้อโปโลบลูคัพ 1 ตัว
ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม : แบ่งเป็น 3 ช่วง รวมจำนวนเสื้อที่แจก 300 ตัว
ช่วงที่ 1 (1 – 31 พ.ค. 64) จำนวนเสื้อที่แจก 100 ตัว
ช่วงที่ 2 (1 – 30 มิ.ย. 64) จำนวนเสื้อที่แจก 100 ตัว
ช่วงที่ 3 (1 – 31 ก.ค. 64) จำนวนเสื้อที่แจก 100 ตัว

📅 1พ.ค. 64 – 31 ก.ค. 64
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและการติดต่อรับของรางวัล : ทางส่วนกลางติดต่อแจ้งสมาชิก S&P Joy Card ที่มียอดซื้อ เครื่องดื่มบลูคัพสุงสุด 100 ท่านแรกของแต่ละเดือน ผ่านช่องทาง Email, Notification Joy Card Application, SMS เพื่อยืนยันขนาดเสื้อและสถานที่จัดส่ง