Search

Joy Card

รับสิทธิ์ส่วนลด 10% สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ที่ร้าน S&P และ S&P Delivery 1344

รับส่วนลด 20% ในเดือนเกิดสมาชิก เมื่อสั่งซื้ออาหาร/ เครื่องดื่ม/เบเกอรี่ ราคาปกติครบ 500 บาทขึ้นไป

(1 ครั้ง ภายในเดือนเกิด)

 

*ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ QR Code ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกรณี
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ระเบียบเงื่อนไขของการเติมเงินและใช้เงินในบัตรสมาชิก (ระบบ S&P e-Wallet)

 • ปิดให้บริการเติมเงินทุกช่องทาง วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ผู้ที่มีเงินคงเหลือในบัตรใช้ซื้อสินค้าที่ร้าน  S&P ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
 • สมาชิก S&P JOY CARD ที่มีเงินคงเหลือในบัตรสมาชิกโปรดดำเนินการขอเงินคืน ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เนื่องจากการยกเลิกระบบเติมเงินจะหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 20 บาท โดยอัตโนมัติ ทุกวันที่ 1 ของเดือน
 • ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ และส่งเอกสารยืนยันในการขอเบิกเงินออกจากบัตรสมาชิกเข้าบัญชีตนเองกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตาม LINK แบบฟอร์ม https://bit.ly/3wkz4hR

เอกสารแนบประกอบการคืนเงิน
1.) สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตรสมาชิก (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2.) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเจ้าของบัตรสมาชิก (รับรองสำเนาถูกต้อง)

เงื่อนไขการขอรับเงินคงเหลือในบัตรสมาชิก S&P Joy Card คืน

– โอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 7-15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลและเอกสารครบถ้วน
– ค่าธรรมเนียมดำเนินการ 20 บาท/ครั้ง


มีจอยการ์ด แล้วได้อะไร?

 

ซื้อสินค้าทีร้าน S&P ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน

สมาชิก S&P JOY CARD รับคะแนนสะสม ในการซื้อสินค้าที่ร้าน S&P ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน ชำระเงินด้วยเงินสด/บัตรเครดิต วันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564

คะแนนสะสมใช้แลกแทนเงินสดในการชำระค่าสินค้าที่ร้าน S&P

 • คะแนน 50 คะแนน ใช้แลกแทนเงินสด มูลค่า 10 บาท
 • คะแนน 200 คะแนน ใช้แลกแทนเงินสด มูลค่า 50 บาท
 • คะแนน 500 คะแนน ใช้แลกแทนเงินสด มูลค่า 150 บาท

คะแนน S&P Joy Card มีวันหมดอายุตามเงื่อนไขดังนี้

 1. จำนวนคะแนนทั้งหมด จะหมดอายุพร้อมกับอายุบัตรสมาชิก หากไม่ต่ออายุบัตรภายใน 1 เดือน นับจากวันที่บัตรสมาชิกหมดอายุ
 2. จำนวนคะแนนบางส่วน จะหมดอายุทุก 3 เดือน ตัวอย่างเช่น

– คะแนนที่เกิดขึ้น ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2561 จะหมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 2562
– คะแนนที่เกิดขึ้น ช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2561 จะหมดอายุวันที่ 30 มิ.ย. 2562
– คะแนนที่เกิดขึ้น ช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 2561 จะหมดอายุวันที่ 30 ก.ย. 2562
คะแนนที่เกิดขึ้น ช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2561 จะหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2562

เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นๆ

 • การต่ออายุบัตรสมาชิก
  – S&P Joy Card ค่าต่ออายุบัตรสมาชิกใน S&P Mobile Application 100 บาท /บัตรสมาชิกมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ต่ออายุ
  – ระบบจะโอนข้อมูลบัตรสมาชิกทั้งหมด จำนวนเงินคงเหลือ และคะแนนสะสมคงเหลือ ให้โดยอัตโนมัติ หากท่านดำเนินการต่ออายุบัตรสมาชิกในเดือนเดียวกันกับวันที่บัตรหมดอายุ และภายใน 1 เดือนปฏิทินหลังจากวันที่บัตรหมดอายุ
  – หากท่านดำเนินการต่ออายุบัตรสมาชิกหลังจากวันที่บัตรหมดอายุเกินกว่า 1 เดือนปฏิทิน ระบบจะโอนข้อมูลสมาชิกทั้งหมด และจำนวนเงินคงเหลือให้โดยอัตโนมัติ (เฉพาะสมาชิกที่มีเงินคงเหลือ และยังไม่ทำเรื่องขอเงินคืน) ซึ่งคะแนนสะสมไม่สามารถโอนได้ เนื่องจากหมดอายุแล้ว
  – กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย หรือถูกขโมย หรือใช้บัตรสมาชิกสลับกัน เนื่องจากบัตรสมาชิกเปรียบเสมือนเงินสด บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบจำนวนเงินคงเหลือและสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในบัตรสมาชิก ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการได้ตามตารางระเบียบเงื่อนไข
  กรณียกเลิกบัตร และประสงค์จะขอรับเงินคงเหลือในบัตรสมาชิกคืน (เฉพาะสมาชิกที่มีเงินคงเหลือ) ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการได้ตามตารางระเบียบเงื่อนไข
  – กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุ และมีเงินคงเหลืออยู่ในบัตรสมาชิก ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการได้ตามตารางระเบียบเงื่อนไขขณะระบบออฟไลน์ หรือระบบขัดข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสะสมคะแนน
  – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
unnamed@1x

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Joy Card ได้ที่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว