Search

สมาชิก S&P Joy Card รับสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร

พิเศษสำหรับสมาชิก
S&P Joy Card
รับสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร

เส้นทางภายในประเทศ (ราคาไม่รวมภาษีสนามบิน)
ระหว่างกรุงเทพฯ – เชียงใหม่/ ภูเก็ต/ กระบี่/ ตราด ราคาเริ่มต้นเที่ยวบินละ 890 บาท
ระหว่างกรุงเทพฯ – ลำปาง ราคาเริ่มต้นเที่ยวบินละ 1,150 บาท 

📅 ระยะเวลาแคมเปญ
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : 1 – 7 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาเดินทาง : 1 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

เงื่อนไข
– สำรองที่นั่งได้สูงสุด 9 ที่นั่ง/ครั้ง เท่านั้น
– ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง
– ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตร S&P Joy Card ที่สำรองที่นั่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ราคาไม่รวมภาษีสนามบิน
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
– ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทร. 1771 หรือ +66 (2) 270 6699 ภายในเวลาทำการ