Search

เทศกาลไหว้พระจันทร์ กับขนมไหว้พระจันทร์ S&P

เทศกาลไหว้พระจันทร์
ขนมไหว้พระจันทร์ S&P

เทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลของชาวจีนโดยปกติ คือ วันเพ็ญ เดือน 8 ซึ่งปีนี้ ตรงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จัดขึ้นกลางฤดูใบไม้ร่วง จึงเรียก ว่า “จงชิว” (Zhong Qiu) แปลว่า “กลางฤดูใบไม้ร่วง” เพื่อระลึกถึง เทพธิดาแห่งพระจันทร์ ซึ่งเชื่อกัน ว่าถือกำเนิดขึ้นในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับต้นกำเนิดของเทศกาลนี้ ยังคงไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัด บ้างก็ ว่าจักรพรรดิ์วูแห่งราชวงศ์ฮั่นเป็น ผู้ริเริ่มการฉลองเพื่อกราบไหว้พระจันทร์เป็นเวลา 3 วันในฤดู ใบไม้ร่วงนี้

สมาชิกบัตร S&P Joy Card รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อขนมไหว้พระจันทร์ S&P ขนาดใดก็ได้

เงื่อนไขบัตรสมาชิก Joy Card
• เมื่อซื้อขนมไหว้พระจันทร์ S&P ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ทุกไส้ ทุกขนาด รับส่วนลด 10%
• สาขาที่ร่วมรายการ : สาขาร้านอาหาร/เบเกอรี่ชอพ ยกเว้นสาขาสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร (ขาออก) อาคาร 1 ชั้น 3
• ในกรณีวันพุธ ใช้ส่วนลด 20% (ยกเว้นสาขาสนามบิน)
• รายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆ งดร่วมรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า