Search

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Specialist Coffee & Beverage

Position  :  Specialist Coffee & Beverage

Department  :  Culinary Center

Job Level  :  เจ้าหน้าที่ (Officer) – ผู้จัดการ (Manager)

Location  :  RCA Office, Rama 9 rd.

รายละเอียดงาน

  • คิดค้น และพัฒนาสูตรเครื่องดื่มผลไม้, ชา, กาแฟ และของหวาน ทั้งสินค้าเดิม และสินค้าใหม่ให้น่าสนใจ และอร่อย เหนือคู่แข่ง มีกลุ่มสินค้าใหม่ตามกระแส
  • ถ่ายทอดมาตรฐานการผสมเครื่องดื่ม และกาแฟให้แก่ระดับอาวุโส และหน่วนหัวหน้าครัว กรณีสินค้าใหม่ และสินค้าเดิม
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานของหน้าร้านให้มีความรวดเร็ว เหมาะสมกับศักยภาพพนักงานที่มีอยู่อย่างจำกัด
  • ควบคุมคุณภาพมาตรฐานให้หน้าร้านตามที่กำหนดในสินค้าใหม่ และสินค้าเดิมที่พัฒนา
  • ทดลองเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และวัตถุดิบต่างๆภาคปฏิบัติ
  • ทดลองการใช้เครื่องกาแฟทั้งแบบ Automatic และ Manual ได้อย่างชำนาญ
  • ผสมเครื่องดื่มสำหรับถ่ายรูปเมนูอาหาร สื่อโฆษณาต่างๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการ

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี คหกรรม, Food Technology, Food Science หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5-10 ปี ด้านกาแฟ, เมล็ดกาแฟ, เครื่องกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านกาแฟ และเครื่องดื่ม, มีความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องกาแฟแบบต่างๆ, มีความคิดสร้างสรรค์, ทำงานเป็นทีม, มีความกระตือรือล้น และพัฒนาตนเองเสมอ

ส่งข้อมูลมาที่ e-mail  :  nida.p@snpfood.com , recruitment@snpfood.com 

S&P Syndicate Public Co.,Ltd.

เลขที่ 2034/100-107, ชั้น 23 – 24 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์, ถ.เพชรบุรีตัดใหม่,

แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการ

Position: เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการ

Department: ศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการ

Job Level: เจ้าหน้าที่ (Officer)

Location: สำนักงานใหญ่ อิตัลไทยทาวเวอร์

รายละเอียดงาน

  • รับผิดชอบเรื่องการวางบิล และจัดทำ PRQ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าเช่า, ค่าบริการ, ค่าสาธารณูปโภค
  • รับผิดชอบสังเกต และวิเคราะห์ ค่าเช่า, ค่าบริการ, ค่าสาธารณูปโภค ที่ปรับขึ้นจากอัตราปกติ ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อต่อรองขอลดอัตราค่าเช่า, ค่าบริการ, ค่าสาธารณูปโภคต่อไป ในแต่ละกรณี
  • ประสานงานกับทางผู้ให้เช่า กรณีติดปัญหาในการจ่ายทุกกรณี
  • จัดทำรายงานปัญหา และความคืบหน้าให้กับฝ่ายปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • รับผิดชอบตั้งเช็ทผู้ใช้ (พนักงานสาขา/ชอพ) ของระบบ POS & SNPNET

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชี, สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 ปี (ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

ส่งข้อมูลมาที่ e-mail:  nida.p@snpfood.com , recruitment@snpfood.com 

S&P Syndicate Public Co.,Ltd.

เลขที่ 2034/100-107, ชั้น 23 – 24 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์, ถ.เพชรบุรีตัดใหม่,

แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่เช่า

Position: เจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่เช่า

Department: Operation Expansion

Job Level: เจ้าหน้าที่ (Officer)

Location: สำนักงานใหญ่ อิตัลไทยทาวเวอร์

รายละเอียดงาน

  • ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมร่างข้อมูลเพื่อการประชุมอนุมัติโครงการ ได้แก่ Investment Committee meeting, EXCOM Meeting, Operation Meeting ส่งให้หัวหน้างานก่อนประชุมอย่างน้อย 4 วันตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
  • ทำหน้าที่ประสานงานติดตามควบคุม เล่มเอกสารการขออนุมัติการลงทุน เปิด/ ปิด/ ปรับปรุงร้าน เพื่อให้มีการพิจารณาลงนามอนุมัติตามระเบียบ ให้ทันกำหนดเวลาของโครงการ รวมทั้งสื่อสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว และจัดส่งตัวจริงให้ FC เก็บเมื่อเอกสารได้รับการลงนามอนุมัติเรียบร้อย
  • ช่วยหัวหน้างานในการประสานงานติดต่อแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน S&P ในการหาพื้นที่ใหม่ในการขยายสาขา / การวิเคราะห์อัตราค่าเช่า ค่าบริการ เพื่อการเจรจาต่อรองค่าเช่าทั้งในกรณีการต่อสัญญาเช่า หรือการขอลดค่าเช้า / การขอปิดร้านเนื่องจากผลการดำเนินการธุรกิจ / การนำส่งและการติดตามให้มีการอนุมัติเอกสารในระดับต่างๆซึ่งจะรวมทั้งงานการเงินและสัญญาเช่าโดยประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • ทำหน้าที่ติดตามและ tracking KPI Report ของ Operation Expansion ในแต่ละเดือน
  • รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลกระบวนการทำงานของแผนกบริหารพื้นที่เช่า
  • ทำหน้าที่ดำเนินการจัดประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ทำหน้าที่บริหารจัดเก็บเอกสารของแผนกบริหารพื้นที่เช่า ทั้งในรูปแบบของ soft file และเอกสารเพื่อการอ้างอิง บริหารข้อมูลให้เป็นปัจจุบันของ Store profile อันประกอบด้วยรายละเอียดของคู่ค้าพื้นที่เช่าประจำทุก 6 เดือน

ส่งข้อมูลมาที่ e-mail:  nida.p@snpfood.com , recruitment@snpfood.com 

S&P Syndicate Public Co.,Ltd.

เลขที่ 2034/100-107, ชั้น 23 – 24 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์, ถ.เพชรบุรีตัดใหม่,

แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว