S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

Joy Card Movie JUMANJI เกมดูดโลก บุกป่ามหัศจรรย์

ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ
เรื่อง JUMANJI
เกมดูดโลก บุกป่ามหัศจรรย์
 
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน รอบเวลา 20.00 น.
 
สำรองที่นั่งโดยส่ง SMS มาที่เบอร์ 4712217
โดยพิมพ์ JCWF ตามด้วยรหัสสมาชิกที่หน้าบัตร 10 หลัก (ไม่ต้องเว้นวรรค)
เช่น พิมพ์ JCWF1000000001 ส่งมาที่เบอร์ 4712217
โปรดตรวจสอบหมายเลขสมาชิกของท่านให้ถูกต้อง
*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (1 สิทธิ์ต่อ 2 ที่นั่ง)
(ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 
กำหนดส่ง SMS : วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกที่บัตรยังไม่หมดอายุเท่านั้น