S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

Joy Card Movie ADRIFT

ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ

เรื่อง ADRIFT

 

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา รอบเวลา 20.00 น.

 

สำรองที่นั่งโดยส่ง SMS มาที่เบอร์ 4712217

โดยพิมพ์ JCWF ตามด้วยรหัสสมาชิกที่หน้าบัตร 10 หลัก (ไม่ต้องเว้นวรรค)

เช่น พิมพ์ JCWF1000000001 ส่งมาที่เบอร์ 4712217

โปรดตรวจสอบหมายเลขสมาชิกของท่านให้ถูกต้อง

*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (1 สิทธิ์ต่อ 2 ที่นั่ง)

(ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

 

กำหนดส่ง SMS : วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)

 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก S&P Joy Card ที่บัตรยังไม่หมดอายุ

• วันที่มาลงทะเบียนรับบัตรชมภาพยนตร์ โปรดแสดงบัตรสมาชิกตัวจริง

หรือบัตรสมาชิกใน S&P Mobile Application เท่านั้น และรับบัตรได้ 1 คน ต่อบัตรสมาชิก 1 ใบ